4ο Σεμινάριο Αρθροσκοπικής χειρουργικής και Αθλητικών κακώσεων  
  11 και 12 Απριλίου 2008, Δώμα Π.Γ.Ν. Αθηνών "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ"  
   

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ