Το ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ είναι διαθέσιμο    
  ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    
 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΔΙΑΜΟΝΗ
ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ


H ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΗΞΕ

Παρακαλούμε αποστείλατε τις περιλήψεις στη διεύθυνση abstractship2011@ctmi.gr

Επιβεβαίωση παραλαβής εντός 48 ωρών από την αποστολή των εργασιών. Σε περίπτωση δεν σταλεί επιβεβαίωση, η εργασία δεν έχει παραληφθεί σωστά. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Υπεύθυνο Επικοινωνίας: Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και email σε περίπτωση που είναι άλλος από τον αποστολέα

Η περίληψη θα υποβληθεί ΜΟΝΟ στην Ελληνική γλώσσα & πρέπει να περιλαμβάνει:

  • Σκόπο της εργασίας
  • Υλικό και μέθοδο
  • Αποτελέσματα που στηρίζουν τα συμπεράσματα
  • Συμπεράσματα

Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία στοιχεία. Το κείμενο τςη περίληψης ( χωρίς τίτλο, συγγραφείς και ιδρύματα ) θα πρέπει να είναι μέχρι 250 λέξεις.

Τα ονόματα των συγγραφέων και το ίδρυμα από όπου προέρχεται η εργασία να είναι στην ονομαστική με μικρά γράμματα, το αρχικό του ονόματος να ακολουθεί το επίθετο και με υπογραμμισμένο το όνομα του υπευθύνου για την παρουσίαση της εργασίας (πχ Α.Παπαδόπουλος).

Η διεύθυνση του ιδρύματος, από το οποίο προέρχεται η εργασία,θα πρέπει να αναγράφεται με μικρά γράμματα. Όταν αναφέρονται περισσότερα από ένα ιδρύματα, θα πρέπει η αντιστοιχία ιδρύματος και ονόματος να γίνεται με νούμερα και όχι σύμβολα.

 Στοιχεία που προδίδουν την προέλευση της περίληψης δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στιν τίτλο και στο κείμενο.