ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ
7-8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005, ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ


ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ


7-8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005
ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ
ΕΩΣ ΤΙΣ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" ΑΘΗΝΩΝ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ξενοδοχείο POSEIDON RESORT
w w w . e n e . g r    -   w w w . s v o r o n o s t r a v e l . g r / l o u t r a k i