Ελληνική Εταιρεία Πλαστικής Επανορθωτικής & Αισθητικής Χειρουργικής

Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικης Ορθοπαιδικής & Τραυματολογίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης