3ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΕΕΧΟΤ
Γ.Ν.Ε. "ΘΡΙΑΣΙΟ" - 2-3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Για την παρουσίαση των ομιλιών θα είναι διαθέσιμη προβολή από ηλεκτρονικό υπολογιστή (Power Point).