ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ      
  "Η επίδραση της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου στο Καρδιαγγειακό και στα άλλα Συστήματα"    
15-17 Φεβρουαρίου 2007, Ξενοδοχείο Divani, ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ    
 
   

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ
ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΓΓΡΑΦΗ / ΔΙΑΜΟΝΗ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί σημαντικές μεταβολές στους τύπους των νοσημάτωντων ασθενών που νοσηλεύονται στα Νεφρολογικά Τμήματα. Έτσι, ο κλινικός Νεφρολόγος, σήμερα, δεν αντιμετωπίζει πλέον, ασθενείς με αμιγώς Νεφρολογικά, αλλά μια πλειάδα σύνθετων νοσημάτων με προεξάρχοντα εκείνα στα οποία πέραν του όποιου νεφρολογικού προβλήματος,επικρατούν διαταραχές από το καρδιαγγειακό (ΚΑ) σύστημα, επιπλοκές απότοκες νεοπλασιών,κυρίως του ουροποιητικού, ή και ανεπιθύμητες ενέργειες αντινεοπλασματικών φαρμάκων καιτέλος ψυχιατρικές διαταραχές. Το κύριο χαρακτηριστικό των νοσημάτων των ασθενών αυτώνείναι η παρουσία, συνήθως, μικρού βαθμού νεφρικής δυσλειτουργίας, η οποία οδηγεί τον ασθενή αναπόφευκτα στη Νεφρολογική Κλινική.

Έτσι, στα πλαίσια της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (ΣΙΕ),
οργανώνουμε τον 9ο Κύκλο των
«ΑΛΚΥΟΝΙΔΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ»
με θέμα: «Η Επίδραση της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου
στο Καρδιαγγειακό και στα άλλα Συστήματα»
Το Συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο Divani Meteora Hotel
στην Καλαμπάκα στις 15 έως και 17 Φεβρουαρίου 2007.

Το Συμπόσιο θα περιλαμβάνει τρεις θεματικές ενότητες, κυρίαρχο στοιχείο των οποίων θαείναι το τρίπτυχο: Νεφρός-Καρδιά-Υπέρταση, μέσα από το οποίο εκφράζεται και αξιολογείταιτο κλινικό και εργαστηριακό αποτέλεσμα της βλάβης των δύο όργανων, αλλά και της επίδρασης της υπέρτασης στα δύο όργανα στόχος. Η πρώτη αφορά την επίδραση της νεφρικής νόσου στην ΚΑ λειτουργία, η δεύτερη την επίδραση της ΚΑ στη νεφρική νόσο και η τρίτη τηνεπίδραση της νεφρικής νόσου στα άλλα συστήματα. Στις δύο πρώτες ενότητες κυρίαρχο ρόλοπαίζουν η υπέρταση και ο σακχαρώδης διαβήτης, η επίδραση των οποίων προσδιορίζει και τοβαθμό εξέλιξης της βλάβης στα δύο όργανα.

Η επιλογή των θεμάτων του Συμποσίου έγινε με βάση δύο κριτήρια: α) την ανανέωση τωνβασικών γνώσεων και β) την προσπάθεια γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ της έρευνας και τηςκλινικής της εφαρμογής. Με βάση την επιλογή αυτή σχεδιάστηκε το πρόγραμμα του Συμποσίου,το οποίο ανέλαβαν να υλοποιήσουν συνάδελφοι διαφορετικών ειδικοτήτων με πλούσια κλινικήκαι ερευνητική εμπειρία.

Στο Συμπόσιο αυτό θα δοθεί η δυνατότητα δημιουργίας διαύλων επικοινωνίας μεταξύ Νεφρολόγων, Καρδιολόγων, Υπερτασιολόγων, Διαβητολόγων, Παθολόγων και Γενικών Ιατρών. Έτσιτα θέματα του Συμποσίου θα αναπτυχθούν υπό το πρίσμα διαφορετικών ειδικοτήτων, ώστε ηπολύπλευρη και πολυεπίπεδη διάχυση των πληροφοριών να καλύψει όλες τις πτυχές τους.Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο ο 9ος Κύκλος του Συμποσίου των Αλκυονίδων Ημερών  Νεφρολογίας αποφασίστηκε να γίνει σε συνεργασία και με άλλες ειδικότητες.
Τα θέματα του Συμποσίου πιστεύουμε ότι θα φανούν χρήσιμα στο μαχόμενο Νεφρολόγο, ηδε αξιοποίησή τους από τους γιατρούς άλλων ειδικοτήτων θα διευρύνει τους διαύλους επικοινωνίας τους με τη σύγχρονη Νεφρολογία. Θα καταβληθεί προσπάθεια κάλυψης δυο βασικώναρχών της Σ.Ι.Ε.: α) Επικοινωνία, Ενημέρωση και Ανταλλαγή απόψεων μεταξύ γιατρών διαφορετικών ειδικοτήτων (Νεφρολόγων, Καρδιολόγων, Υπερτασιολόγων, Διαβητολόγων, Παθολόγων, και Γενικών Ιατρών) που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση του ασθενούς με νεφρολογικόπρόβλημα και β) Συγκέντρωση της σύγχρονης γνώσης των ειδικών σε τόμο Πρακτικών, που θακαλύψει βασικό κενό της ελληνικής βιβλιογραφίας, ως σύγχρονο βοήθημα του κλινικού Νεφρολόγου αλλά και του μη ειδικού μάχιμου γιατρού.

Σας περιμένουμε στην Καλαμπάκα.


Για την Οργανωτική Επιτροπή

Π.Ν. Ζηρογιάννης, Aλκης Πιερίδης, Αθ. Διαμαντόπουλος