ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ    
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΓΓΡΑΦΗ / ΔΙΑΜΟΝΗ
ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Οι εξελίξεις που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια σε όλους τους τομείς της Ιατρικής, έχουν αναδείξει τη σημασία των επιδράσεων που ασκούν οι ορμόνες στη λειτουργική και δομική έκφραση
της βλάβης των ιστών των οργάνων. Έτσι, ο κλινικός Νεφρολόγος και ο Καρδιολόγος δεν αντιμετωπίζουν ασθενείς με αμιγή νεφρολογικά ή καρδιαγγειακά (ΚΑ) προβλήματα αντίστοιχα, αλλά μια πλειάδα ετερογενών αλληλοεπικαλυπτόμενων συμπτωμάτων.

Έτσι, στα πλαίσια της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (ΣΙΕ),
οργανώνουμε το 10ο Κύκλο των
«ΑΛΚΥΟΝΙΔΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ»
με θέμα: «Η Επίδραση των Ορμονών στη Νεφρική
και Καρδιαγγειακή Βλάβη»
Το Συμπόσιο θα πραγματοποιηθεί στο Ξενοδοχείο
Galini Wellness Spa and Resort στα Καμένα Βούρλα
στις 12 έως και 14 Φεβρουαρίου 2009.

Θα περιλαμβάνει τρεις θεματικές ενότητες, με κυρίαρχο στοιχείο το τρίπτυχο: Νεφρική-Καρδιαγγειακή βλάβη-Ορμόνες, μέσα από το οποίο εκφράζεται και αξιολογείται το κλινικό, ερευνητικό και εργαστηριακό αποτέλεσμα της επίδρασης των ορμονών στα δύο όργανα-στόχους. Οι ειδικές ορμονικές επιδράσεις στα άλλα όργανα, όπως είναι το Ουροποιογεννητικό (Όρχεις, Ωοθήκες), ο Θυρεοειδής, οι Παραθυρεοειδείς, το Πάγκρεας, και η Υπόφυση, θα αναπτυχθούν σε ειδικές ενότητες.
Στην πρώτη ενότητα του Συμποσίου θα αναπτυχθούν οι βασικές αρχές και οι κλινικές συσχετίσεις των επιδράσεων των ορμονών στη Νεφρική λειτουργία. Σε άλλη ενότητα θα συζητηθούν οι παθοφυσιολογικές επιδράσεις των ορμονών στη Νεφρική και ΚΑ βλάβη με έμφαση στην Αλδοστερόνη, τα Νατριουρητικά πεπτίδια και τις Προσταγλανδίνες. Οι επιδράσεις του Συστήματος Ρενίνης Αγγειοτασίνης, της Ενδοθηλίνης, της Παραθορμόνης, της Βιταμίνης D και της Ερυθροποιητίνης στη Νεφρική και ΚΑ βλάβη θα συζητηθούν σε δύο άλλες ενότητες.
Το Συμπόσιο θα κλείσει με την επίδραση των ορμονών στα επί μέρους συστήματα, με έμφαση στην Υπόφυση (Αυξητική ορμόνη), τις Ωοθήκες (Γοναδοτροπίνες), το Πάγκρεας (Ινσουλίνη) και τα Επινεφρίδια (Κορτιζόλη).
Η επιλογή των θεμάτων του Συμποσίου έγινε με βάση δύο κριτήρια: α) την ανανέωση των βασικών γνώσεων και β) την προσπάθεια γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ της έρευνας και της κλινικής της εφαρμογής. Με βάση την επιλογή αυτή σχεδιάστηκε το πρόγραμμα του Συμποσίου, το οποίο ανέλαβαν να υλοποιήσουν συνάδελφοι διαφορετικών ειδικοτήτων με πλούσια κλινική και ερευνητική εμπειρία.
Στόχος του Συμποσίου αυτού είναι να τεθούν οι βάσεις για τη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας μεταξύ Νεφρολόγων, Καρδιολόγων, Παθολόγων, Υπερτασιολόγων, Διαβητολόγων και Γενικών Ιατρών.
Έτσι, τα θέματα του Συμποσίου θα αναπτυχθούν υπό το πρίσμα διαφορετικών ειδικοτήτων, ώστε η πολύπλευρη και πολυεπίπεδη διάχυση των πληροφοριών να καλύψει όλες τις πτυχές τους. Αυτός ήταν άλλωστε και ο λόγος για τον οποίο ο 10ος Κύκλος του Συμποσίου των Αλκυονίδων Ημερών Νεφρολογίας αποφασίστηκε να γίνει σε συνεργασία και με άλλες ειδικότητες.
Τα θέματα του Συμποσίου πιστεύουμε ότι θα φανούν χρήσιμα στο μαχόμενο και στον κλινικό γιατρό, η δε αξιοποίησή τους από τους γιατρούς άλλων ειδικοτήτων θα ενισχύσει τους δεσμούς τους με τη σύγχρονη Νεφρολογία και Καρδιολογία. Θα καταβληθεί προσπάθεια κάλυψης δύο βασικών αρχών της Σ.Ι.Ε.: α) Επικοινωνία, Ενημέρωση και Ανταλλαγή απόψεων μεταξύ γιατρών πολλών ειδικοτήτων, οι οποίοι εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην αντιμετώπιση του ασθενούς με νεφρολογικό και καρδιολογικό πρόβλημα και β) Συγκέντρωση της σύγχρονης γνώσης των ειδικών σε τόμο Πρακτικών, που θα καλύψει βασικό κενό της ελληνικής βιβλιογραφίας, ως σύγχρονο βοήθημα του κλινικού Νεφρολόγου και Καρδιολόγου αλλά και του μη ειδικού μάχιμου γιατρού. Ο τόμος των Πρακτικών θα περιλαμβάνει τα πλήρη κείμενα των εισηγήσεων, καθώς και ανασκοπήσεις, οι οποίες θα συμπληρώνουν το πεδίο των γνώσεων που είναι αναγκαίο για την κατανόηση του θέματος του Συμποσίου.

Σας περιμένουμε στα Καμένα Βούρλα.

Για την Οργανωτική Επιτροπή
Π.Ν. Ζηρογιάννης