1. ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
• Προτάσεις, ανάλυση και αξιολόγηση των συνεδριακών χώρων για να ταιριάζουν στην εκάστοτε ζήτηση
• Μετά την επιλογή, διευθέτηση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για επιβεβαίωση του χώρου
• Προτάσεις για την καλύτερη διαχείριση του εκθεσιακού χώρου, εφόσον υπάρχει

2. Οικονομική Διαχείριση
• Σχεδιασμός προϋπολογισμού
• Παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων
• Οικονομικός απολογισμός συνεδρίου με στατιστικά στοιχεία που αφορούν κάθε δραστηριότητα

3. Χορηγίες
• Προτάσεις για τη καλύτερη διαχείριση των χορηγιών
• Επικοινωνία και ενημέρωση των χορηγών
• Οικονομική Παρακολούθηση

4. Διαμονή και μεταφορά συνέδρων
• Επιλογή των κατάλληλων καταλυμάτων & κρατήσεις σε ειδικές τιμές
• Έκδοση και αποστολή εισιτηρίων για την μεταφορά των συνέδρων (αεροπορική – οδική – σιδηροδρομική)

5. Ανθρώπινο Δυναμικό
• Έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο οργανώνει, υποστηρίζει και συμβουλεύει για όλες τις απαραίτητες ενέργειες πριν και κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.
• Στελέχωση της γραμματείας κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, με έμπειρο πολύγλωσσο προσωπικό.
• Ειδικός αριθμός ατόμων που ασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με τους VIP
• Εποπτεία του επιστημονικού προγράμματος και κάθε είδους κοινωνικής εκδήλωσης κατά τη διάρκεια του συνεδρίου
• Έμπειροι συνοδοί, μεταφραστές, ξεναγοί για την επιτυχή διεξαγωγή τόσο του επιστημονικού προγράμματος όσο και των κοινωνικών εκδηλώσεων
• Έμπειρη ομάδα για την οπτιακουστική εγκατάσταση και κάλυψη της εκδήλωσης

6. Έντυπα
• Επιμέλεια Εκδόσεων (σχεδιασμός, εκτύπωση, οργάνωση υλικού από τους χορηγούς)
• Ταχυδρομική και ηλεκτρονική αποστολή των εντύπων

7. Εργασίες
• Παραλαβή &επιβεβαίωση προς τους συγγραφείς
• Καταχώρηση και ταξινόμηση
• Αποστολή και παραλαβή της βαθμολόγησης των εργασιών από τους κριτές
• Ενημέρωση των συγγραφέων για την αποδοχή ή μη των εργασιών και του τρόπου παρουσίασης τους

8. Ομιλητές - Πρόεδροι
• Επιστημονική αλληλογραφία – ενημέρωση περί των προεδρείων (πρόεδροι-συντονιστές-ομιλητές)
• Οργάνωση φιλοξενίας και μετακίνησης

9. Κατασκευή και σχεδίαση ιστοσελίδας
• Λογισμικό για την ασφαλή παραλαβή και διαχείριση των εργασιών
• Εmail του συνεδρίου
• On line ασφαλές λογισμικό για την πληρωμή της εγγραφής και διαμονής των συνέδρων με πιστωτική κάρτα
• Συνεχή ενημέρωση της ιστοσελίδας με κάθε είδηση η οποία κρίνεται απαραίτητη

10. Κοινωνικές Εκδηλώσεις
• Εντοπισμός των κατάλληλων χώρων
• Οργάνωση και συντονισμός των εκδηλώσεων:
o Εναρκτήρια Τελετή
o Θεματικά Δείπνα
o Gala Δείπνο
• Εκδρομές, ξεναγήσεις των συνέδρων και των συνοδών μελών

11. Γραφείο Τύπου – Φωτογραφική κάλυψη
• Επιμέλεια του δελτίου τύπου της εκδήλωσης
• Αποστολή του στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο
• Οργάνωση της συνέντευξης τύπου
• Αποδελτίωση και παράδοσή της μετά το πέρας της εκδήλωση στην οργανωτική επιτροπή
• Φωτογραφική κάλυψη του επιστημονικού προγράμματος και των κοινωνικών εκδηλώσεων

 
       
  Οικονομικά Στοιχεία