62ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΧΟΤ  
  3 - 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006, HILTON - Αθήνα  
   

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΠΙΣΤΗΜ/ΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
ΔΙΑΜΟΝΗ
ΣYNOΠTIKO ΠPOΓPAMMA
ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
FINAL PROGRAM
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 
 
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

• Andreas Eisenschenk
• Freddie Fu
• Alain Gilbert
• James H. Herdon
• Andy L. Koman 
• Scott Levin
• Goran Lundborg
• James Nunley
• Hans Paessler
• Michael Patzakis
• Anthony Seaber
• Dean Sotereanos
• Milan Stevanovic
• James Urbaniak
• Thomas Vail
• Charalampos Zalavras