• Days

  00
 • Hours

  00
 • Minutes

  00
 • Seconds

  00

Αγαπητές -  Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο 1ο Συνέδριο της Ομάδας Εργασίας στην Επεμβατική και Διαγνωστική Νεφρολογία (ΟΕΔΙΝ) της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας με τίτλο:

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ 
Ανάγκη και Πρόκληση για το Νεφρολόγο

που θα διεξαχθεί από 09 έως 11 Μαρτίου 2023 στο Mediterranean Palace Hotel στη Θεσσαλονίκη.

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 διαπιστώθηκε ότι τα προβλήματα της αγγειακής προσπέλασης ήταν η κύρια αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας των ασθενών με τελικό στάδιο χρόνιας νεφρικής νόσου. Οι Νεφρολόγοι συνειδητοποίησαν ότι ανάλωναν πολύ χρόνο για τον προγραμματισμό παραπομπών για εκτίμηση και επίλυση των προβλημάτων από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων. Έτσι, έλαβαν την πρωτοβουλία της εκτέλεσης επεμβατικών και διαγνωστικών πράξεων μέσα από τη σύσταση ειδικών ομάδων Επεμβατικής και Διαγνωστικής Νεφρολογίας από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Ο στόχος ήταν η εκτέλεση των απαραίτητων τεχνικών - με κύριο γνώμονα την ασφαλή και αποτελεσματική περίθαλψη του ασθενούς. Πράγματι, η υιοθέτηση και αποδοχή αυτής της προσέγγισης, όπου εφαρμόστηκε, περιόρισε τις καθυστερήσεις στην παροχή υπηρεσιών υγείας και μείωσε τον αριθμό και τη διάρκεια της νοσηλείας στο νοσοκομείο.

Το πεδίο της Επεμβατικής και Διαγνωστικής Νεφρολογίας είναι ευρύ και περιλαμβάνει την υπερηχογραφική μελέτη των νεφρών και τη βιοψία νεφρού, παρεμβάσεις σχετιζόμενες με καθετήρες περιτοναϊκής κάθαρσης, εκπαίδευση στην αγγειακή προσπέλαση, υπερηχογραφική χαρτογράφηση αγγείων, ενδαγγειακές τεχνικές συντήρησης και αποκατάστασης βατότητας με χρήση καθετήρων αγγειοπλαστικής, φαρμακομηχανικής θρομβόλυσης και παράθεση συνθετικών, επικαλυμμένων, και μη, ενδοπροθέσεων, παρεμβάσεις σχετιζόμενες με την τοποθέτηση κεντρικών φλεβικών καθετήρων (προσωρινών και μακράς παραμονής).

Στην εποχή της μετάβασης των περισσοτέρων παθολογικών ειδικοτήτων στην επεμβατική πραγματικότητα, η διενέργεια των παραπάνω ιατρικών πράξεων από τους νεφρολόγους αποτελεί πρόκληση και αναγκαιότητα, μέσα όμως από τη δημιουργία ειδικών ομάδων αγγειακής προσπέλασης με πολυεπιστημονική συμμετοχή και συνεργασία. Σε τέτοιες δομές ο Επεμβατικός Νεφρολόγος αναλαμβάνει ρόλο ενορχηστρωτή, αποτελεί τον συνδετικό κρίκο με τους ιατρούς των άλλων ειδικοτήτων, καθώς είναι αυτός που γνωρίζει σε βάθος τις ανάγκες και τα προβλήματα του ασθενή σε θεραπεία υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας.

Η Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα της διενέργειας επεμβατικών πράξεων στην ειδικότητά μας προχώρησε το 2018 στη σύσταση της ΟΕΔΙΝ. Την Ομάδα Εργασίας πλαισίωσαν πολλοί έλληνες νεφρολόγοι και προγραμματίστηκαν δράσεις για τη δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξής της. Δυστυχώς, η πανδημία ανέκοψε τον προγραμματισμό μας.

Το 2021 η ΟΕΔΙΝ - μέσω ερωτηματολογίου -  απευθύνθηκε σε όλα τα νεφρολογικά κέντρα της επικράτειας και συνέλεξε δεδομένα για τις επεμβατικές και διαγνωστικές πράξεις που διενεργούν οι έλληνες νεφρολόγοι. Παράλληλα, επέδειξε επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα με ανακοινώσεις σε διεθνή και εγχώρια επιστημονικά συνέδρια και συνέταξε τη μετάφραση των κατευθυντήριων οδηγιών για την ασφαλή χρήση της αγγειακής προσπέλασης υπό την αιγίδα του ERA-EDTA. Φαίνεται λοιπόν, πως έχει αρχίσει να διαμορφώνεται το πλαίσιο για την ανάπτυξη της Διαγνωστικής και Επεμβατικής Νεφρολογίας στην Ελλάδα. Στόχοι μας είναι η άμεση επίλυση των προβλημάτων των  ασθενών, η συμμετοχή στην έρευνα και στην καινοτομία και η διαμόρφωση σύγχρονων, τεκμηριωμένων και ρεαλιστικών κατευθυντήριων οδηγιών.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία ο ρόλος του Νεφρολόγου σταματά να είναι αυτός του στοχαστή (thinker) μόνο, αλλά γίνεται και πράτων (doer), γίνεται επεμβατικός. Μεταμορφώνεται σε συντονιστή μιας ιδιότυπης ομάδας, ως πρώτος μεταξύ ίσων, με απώτερο σκοπό και μοναδικό γνώμονα την παροχή αποτελεσματικών και ασφαλών υπηρεσιών.

Το επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου    (ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ -  Ανάγκη και Πρόκληση για το Νεφρολόγο, που θα διεξαχθεί από 09 έως 11 Μαρτίου 2023 στο Mediterranean Palace Hotel στη Θεσσαλονίκη) περιλαμβάνει στρογγυλά τραπέζια, διαλέξεις, δορυφορικά συμπόσια και παρουσίαση ενδιαφερουσών περιπτώσεων που καλύπτουν όλο το φάσμα της Διαγνωστικής και Επεμβατικής Νεφρολογίας. Προσκεκλημένοι μας είναι διακεκριμένοι Έλληνες και Ξένοι  Νεφρολόγοι, Αγγειοχειρουργοί και Επεμβατικοί Ακτινολόγοι που θα αναπτύξουν  όλα τα θέματα και τις νεότερες τεχνικές.  

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε ενεργά  και να πορευτούμε μαζί στους νέους δρόμους της ειδικότητάς μας.  

Σας ευχαριστούμε

Οι συντονιστές της Ομάδας Εργασίας στη Επεμβατική και Διαγνωστική Νεφρολογία