Πρόεδρος :

Στειρόπουλος Πασχάλης

Αντιπρόεδροι: 

Φρουδαράκης Μάριος
Ανευλαβής Σταύρος

Μέλη :

Αρχοντογεώργης Κωνσταντίνος
Βούλγαρης Αθανάσιος
Θεοφανίδου Θεοδώρα
Κουρατζή Μαρία
Μπατζάκ Γιλμάζ
Μπονέλης Κωνσταντίνος
Ντόλιος Πασχάλης
Παξινού Νικολέτα
Ρουσάκης Νικόλαος
Τιρικίδου Ευτέρπη
Τσαντεκίδου Σοφία
Χαδιά Κωνσταντίνα
Χαρισιάδου Ελένη