Ξένοι προσκεκλημένοι Ομιλητές    
 
ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΞΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΔΙΑΜΟΝΗΣ


Allan E. Gross,
M.D., FRCSC, O. ONT. Professor, University of Toronto, Canada

Arlen D. Hanssen,
M.D., Professor, Mayo Clinic Rochester Minnesota, USA

David J. Blaha,
M.D., Professor of Adult Joint Reconstruction, University of Michigan, USA

Kuhn Klaus-Dieter,
M.D., Dr.rer.nat. (PhD), Senior Scientific Advisor

Maurilio Marcacci,
M.D., Professor of Orthopaedic Surgery, Rizzoli Orthopaedic Institute, Bologna

Javad Parvizi,
Professor of Orthopedics,Rothman Institute of Orthopedics at Jefferson University Philadelphia, Pensylvania, USA

Robert L. Buly,
MD., Associate Professor, Hospital for Special Surgery, NY, USA

Robert T. Trousdale,
Professor, Mayo Clinic Rochester Minnesota, USA