Νέα προθεσμία υποβολής εργασιών 16/09/2008    
  Γενικές Πληροφορίες    
 
ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΞΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΔΙΑΜΟΝΗΣ


Τόπος συνεδρίου
Αίθουσα Ολυμπία, Αίγλη Ζαππείου, 31/10 – 1/11/2008
Τηλ. 210 3369300, Φαξ 210 3252952

Γλώσσα Συνεδρίου
Η επίσημη γλώσσα είναι η Ελληνική. Στις συνεδρίες που συμμετέχουν ξένοι ομιλητές θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση.

Γραμματεία Συνεδρίου
Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2008         08.00 – 19.00
Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2008               08.00 – 18.00

Κονκάρδες Συμμετοχής

Όλοι οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν την προσωπική κονκάρδα συμμετοχής κατά την εγγραφή τους, η οποία είναι απαραίτητη για την είσοδο στην αίθουσα του συνεδρίου.

Τεχνικές Πληροφορίες
Στον χώρο του συνεδρίου θα λειτουργεί ειδικό γραφείο για την παραλαβή των εργασιών και οι ομιλητές θα πρέπει να παραδίδουν το cd ή το usb με την ομιλία τους κατά την διάρκεια των ομιλιών της προηγούμενης ενότητας. Η αίθουσα του συνεδρίου διαθέτει όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό και δεν θα επιτραπεί η χρήση ιδιωτικών φορητών υπολογιστών. Επίσης δεν θα υπάρχει η δυνατότητα χρήσης διαφανειών (με διαφανοσκόπειο) για τις ομιλίες και τις ανακοινώσεις.

Προφορικές Ανακοινώσεις
Η διάρκεια παρουσίασης των προφορικών ανακοινώσεων θα είναι 6 λεπτά και θα ακολουθεί συζήτηση 2 λεπτών. Η παρακολούθηση του χρόνου θα γίνεται ηλεκτρονικά.

Αναρτημένες Ανακοινώσεις (e-poster)
Φέτος για πρώτη χρονιά θα υπάρχει ηλεκτρονική παρουσίαση των ανακοινώσεων που θα επιλεγούν προς επίδειξη. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με υπολογιστές καθ’ όλη την διάρκεια του συνεδρίου θα δίνει την δυνατότητα σε όλους τους συμμετέχοντες να μπορούν να τις επισκεφτούν και να τις μελετήσουν.