Νέα προθεσμία υποβολής εργασιών 16/09/2008    
  Σημαντικές Ημερομηνίες    
 
ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΞΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΔΙΑΜΟΝΗΣ


Τελευταία Ημερομηνία Υποβολής Εργασιών 8 Σεπτεμβρίου 2008
Αποστολή Τελικού Προγράμματος   30 Σεπτεμβρίου 2008