Νέα προθεσμία υποβολής εργασιών 16/09/2008    
  Υποβολή Εργασιών    
 
ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΞΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΔΙΑΜΟΝΗΣ


Οι περιλήψεις των εργασιών θα πρέπει να υποβληθούν στο γραφείο διοργάνωσης του συνεδρίου στα Ελληνικά μόνο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του συνεδρίου. Η επιβεβαίωση παραλαβής των εργασιών θα είναι επίσης ηλεκτρονική, μέσω απαντητικού μηνύματος.

Η υποβολή των περιλήψεων πρέπει να γίνει έως 8 Σεπτεμβρίου 2008

Παράκληση να χρησιμοποιηθεί γραμματοσειρά Arial 10. Ο τίτλος της εργασίας να είναι γραμμένος με κεφαλαία στοιχεία και όσο το δυνατόν πιο βραχύς και να μην ξεπερνάει τις δυο γραμμές.

Τα ονόματα των συγγραφέων και το ίδρυμα από όπου προέρχεται η εργασία να είναι στην ονομαστική με μικρά γράμματα, το επίθετο να ακολουθεί το αρχικό του ονόματος και με υπογραμμισμένο το όνομα του υπευθύνου για την παρουσίαση της εργασίας και την σχετική αλληλογραφία. Παράκληση ο αριθμός των συγγραφέων να μην υπερβαίνει τους έξι εκτός αν πρόκειται για πολυκεντρική μελέτη.

Η διεύθυνση του ιδρύματος, από το οποίο προέρχεται η εργασία, θα πρέπει να αναγράφεται με μικρά γράμματα. Όταν αναφέρονται περισσότερα από ένα ιδρύματα, θα πρέπει η αντιστοιχία ιδρύματος και ονόματος να γίνεται με νούμερα και όχι σύμβολα.

Η περίληψη (έως 250 λέξεις) να αναφέρει:
• Σκοπός της εργασίας
• Υλικό και μέθοδος
• Αποτελέσματα που στηρίζουν τα συμπεράσματα
• Συμπεράσματα