ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ    
 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΗ
ΔΙΑΜΟΝΗ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Εκ μέρους του Τμήματος Επανορθωτικής Χειρουργικής Ισχίου και Γόνατος της ΕΕΧΟΤ με ιδιαίτερη χαρά θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο 29ο Συμπόσιο του Τμήματος Επανορθωτικής Χειρουργικής Ισχίου και Γόνατος της ΕΕΧΟΤ, που θα πραγματοποιηθεί στην Βυτίνα, από τις 29 έως και τις 31 Μαρτίου 2019, στο «Πανταζοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο».

Όπως είναι γνωστό, το Συμπόσιο που πραγματοποιείται ανά διετία αποτελεί την κορυφαία επιστημονική εκδήλωση του Τμήματος. Το επιστημονικό πρόγραμμα βασίζεται σε επιλογή θεμάτων με γνώμονα τις εξελίξεις και τις συνεχείς βελτιώσεις στις σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές για την καλύτερη ποιότητα ζωής των ασθενών.

Η ανταλλαγή απόψεων στο τομέα αυτό των συναδέλφων από την Ελλάδα και την Ευρώπη, θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις όλων που ειδικεύονται στο συγκεκριμένο χειρουργικό τομέα.

Σας καλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας το συμπόσιο. Η ενεργός συμμετοχή σας θα συμβάλει στην επιτυχή διεξαγωγή του καθώς και στην επίτευξη των επιστημονικών στόχων του 29ου Συμποσίου του Τμήματος Επανορθωτικής Χειρουργικής Ισχίου και Γόνατος της ΕΕΧΟΤ.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

Βασίλειος Μπιτούνης

Πρόεδρος Τμήματος Επανορθωτικής Χειρουργικής
Ισχίου και Γόνατος της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.