ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ    
 
ΑΡΧΙΚΗ
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΜΟΝΗ


  • ΔΩΡΕΑ  ΟΡΓΑΝΩΝ
  • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΑΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
  • ΔΩΡΕΑ ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
  • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΕΓΟΝΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ