Μέλη :

Ricci Zaccaria
Ronco Claudio
Κολοβού Κυριακή
Κοτανίδου Αναστασία
Μάστορα Βασιλεία
Μπαμίχας Γεράσιμος
Παπαβασιλοπούλου Θεονύμφη
Πετράς Δημήτριος
Τσιούφης Κωνσταντίνος