ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    
 
Αρχική
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΜΟΝΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ANOIKTH ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ
Συνήθεις Παθήσεις Άνω Άκρου
WORKSHOP


Τελική ημερομηνία Υποβολής Εργασιών 14 Οκτωβρίου 2013Οι εργασίες υποβάλλονται στην Ελληνική και αποστέλλονται με μορφή word στο email : microhand2013@ctmi.gr

Μέγεθος γραμμάτων και γραμματοσειρά: Το Μέγεθος των γραμμάτων θα πρέπει να είναι 11 και η Γραμματοσειρά Arial ή Times New Roman.

 
Τίτλος: Ο τίτλος της εργασίας θα πρέπει να γράφεται με κεφαλαία γράμματα και να μην περιλαμβάνει Στοιχεία που προδίδουν την προέλευση της περίληψης.

Συγγραφείς: Όλα τα ονόματα θα πρέπει να αναγράφονται στην ονομαστική με μικρά γράμματα. Το επώνυμο να ακολουθεί το αρχικό του ονόματος και κατόπιν να τίθεται υπό μορφή εκθέτη ο αριθμός που προσδιορίζει το ίδρυμα (π.χ. Γ. Παπαδόπουλος¹). Το όνομα του παρουσιαστή να είναι υπογραμμισμένο.


Ίδρυμα: Το ίδρυμα (νοσοκομείο, ερευνητικό κέντρο κλπ.) από το οποίο προέρχεται η εργασία θα πρέπει να αναγράφεται με μικρά γράμματα και να μην αναφέρεται στο κείμενο. Όταν αναφέρονται περισσότερα από ένα ίδρυμα, θα πρέπει η αντιστοιχία ιδρύματος και ονόματος να γίνεται με νούμερα (π.χ. ¹Ορθοπαιδικό Τμήμα Ευαγγελισμού)


Κείμενο: Το κείμενο δε πρέπει να υπερβαίνει τις 250 λέξεις και δεν επιτρέπεται να περιέχει συντομογραφίες χωρίς την ανάλογη επεξήγηση. Επίσης πρέπει να αναφέρει :
Σκοπό  της εργασίας
Υλικό & Μέθόδους
,
Αποτελέσματα που υποστηρίζουν τα συμπεράσματα
Συμπεράσματα