ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ & ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το 22ο Κοινό Συνέδριο της ΕΕΕΜ & ΕΕΧΧ θα διεξαχθεί 1 – 3 Δεκεμβρίου 2016, στο Αμφιθέατρο της Ιατρικής Σχολής, στη Λάρισα


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Στο επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου, θα συμμετέχουν διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό και θα περιλαμβάνει:
• Στρογγύλες Τράπεζες
• Διαλέξεις
• Προφορικές Ανακοινώσεις 

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Το Συνέδριο θα μοριοδοτηθεί με μόρια αναγνωρισμένα από το Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (CME Credits)
  
ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική. 


ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων & ιατρικού εξοπλισμού, σε χώρο ειδικά διαμορφωμένο και με άμεση πρόσβαση στις αίθουσες του Συνεδρίου