Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής
 

Πρόεδρος Δίτσιος Κωνσταντίνος
Πρόεδρος 2015 Βεκρής Μάριος
Α’ Αντιπρόεδρος Νταϊλιάνα Ζωή
Β’ Αντιπρόεδρος Δεμίρη Ευτέρπη
Γεν.Γραμματέας  Διονυσίου Δημήτριος
Ταμίας Λυκίσσας Μάριος
Ειδ.Γραμματέας Παπαδογεώργου Ελλάδα
Μέλη Σαρρής Ιωάννης
Μπενετάτος Κωνσταντίνος