Δ.Σ. Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού &  Άνω Άκρου

Πρόεδρος Βαρυτιμίδης Σωκράτης
Πρόεδρος 2015 Σαρρής Ιωάννης
Α’ Αντιπρόεδρος Κοντογεωργάκος Βασίλειος
Β΄ Αντιπρόεδρος Κώστας Αγνάντης Ιωάννης
Γεν. Γραμματέας Δαρλής Νικόλαος
Ταμίας  Τζινιέρης Νικόλαος
Ειδ. Γραμματέας Ζαγοραίος Νικόλαος
Μέλη Βεκρής Μάριος
Παπαδόπουλος Νικόλαος