ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ & ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το 23ο Κοινό Συνέδριο της ΕΕΕΜ & ΕΕΧΧ θα διεξαχθεί  στην Αθήνα  στις 2 έως 4 Νοεμβρίου 2017, στο ξενοδοχείο Domotel Kastri. 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Στο επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου, θα συμμετέχουν διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει Στρογγύλες Τράπεζες, Διαλέξεις, Aντιπαραθέσεις και Προφορικές Ανακοινώσεις  3 και 6 λεπτών και οι καλύτερες θα βραβευτούν. 

Για τους νεότερους συναδέλφους θα οργανωθούν συνεδρίες ειδικευόμενων και  πρακτικής άσκησης στην οστεοσύνθεση των καταγμάτων άνω άκρου, ενώ οι καλύτερες επιστημονικές ανακοινώσεις θα βραβευτούν.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Το Συνέδριο θα μοριοδοτηθεί με μόρια αναγνωρισμένα από το Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.  
  
ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική. 


ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων & ιατρικού εξοπλισμού, σε χώρο ειδικά διαμορφωμένο και με άμεση πρόσβαση στις αίθουσες του Συνεδρίου. 

ΑΙΓΙΔΕΣ