19o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ NEYΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
11-14 ΜΑΪΟΥ 2005, ΚΑΒΟΥΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ
ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΦΟΡΜΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΒΡΑΒΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΒΡΑΒΕΙΑ
 

Η Ελληνική Νευροχειρουργική Εταιρεία έχει καθιερώσει τα κάτωθι ετήσια βραβεία με σκοπό την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας και μετεκπαίδευσης νέων συναδέλφων.
Η απονομή όλων των βραβείων γίνεται κατά την εναρκτήρια τελετή του Ετήσιου Πανελλήνιου Νευροχειρουργικού Συνεδρίου.

Ετήσιο βραβείο της "ΕΝΧΕ" για μετεκπαίδευση ειδικευόμενου νευροχειρουργού με χρηματικό έπαθλο 5000 €.

Σκοπός του βραβείου είναι η οικονομική ενίσχυση βραχείας μετεκπαίδευσης σε εξειδικευμένα κέντρα της αλλοδαπής.
Χορηγείται ετησίως σε ειδικευόμενους έλληνες νευροχειρουργούς χωρίς πειθαρχικές διώξεις κατά την άσκηση της ιατρικής επιστήμης και που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το ήμισυ της κύριας νευροχειρουργικής ειδικότητας (συνολικά τουλάχιστον 4 έτη ειδικότητας). Κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του επιστημονικού τους έργου με έμφαση ιδιαίτερα στη συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας.

Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
 • Αίτηση ενδιαφερόμενου με προτεινόμενα αντικείμενα εκπαίδευσης σε συγκεκριμένα επιστημονικά κέντρα, συνδέοντας την επιλογή τους με την κλινική τoυ εμπειρία καθώς και την προοπτική μελλοντικής εφαρμογής της προς απόκτηση εξειδίκευσης.
 • Αντίγραφο βιογραφικού σημειώματος.
 • Συστατική επιστολή του Διευθυντού του οικείου τμήματος
  Η επιτροπή αξιολόγησης των ενδιαφερομένων απαρτίζεται από το εκάστοτε εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΧΕ.
  Μετά την ολοκλήρωση της μετεκπαίδευσης υποβάλλεται στην ΕΝΧΕ σχετικό αποδεικτικό πιστοποιητικό.

  Καταληκτική Προθεσμία Υποβολής: 31 Απριλίου 2005
  Υποβολή των αιτήσεων στην διεύθυνση της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας Μαιάνδρου 15, 11528 Αθήνα, Τηλ./Fax : 210-7255453, e-mail : hnss@otenet.gr.
  Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 12.00 - 15.00

  Ετήσιο βραβείο "Ε. Συκιάς - Σακάς" για μετεκπαίδευση ειδικευμένου νευροχειρουργού με χρηματικό έπαθλο 3000 €.

  Σκοπός του βραβείου είναι η οικονομική ενίσχυση βραχείας μετεκπαίδευσης σε εξειδικευμένα κέντρα της αλλοδαπής.
  Χορηγείται ετησίως σε ειδικευμένους έλληνες νευροχειρουργούς που βρίσκονται στο αρχικό στάδιο της σταδιοδρομίας τους, δεν κατέχουν διευθυντική θέση και δέν έχουν πειθαρχικές διώξεις κατά την άσκηση της ιατρικής επιστήμης. Κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων λαμβάνεται υπόψη το σύνολο του επιστημονικού τους έργου με έμφαση ιδιαίτερα στη συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας.

  Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
 • Αίτηση ενδιαφερομένου με προτεινόμενα αντικείμενα εκπαίδευσης σε συγκεκριμμένα επιστημονικά κέντρα, συνδέοντας την επιλογή τους με την κλινική του εμπειρία καθώς και την προοπτική μελλοντικής εφαρμογής της προς απόκτησην εξειδίκευσης.
 • Αντίγραφο βιογραφικού σημειώματος.
  Η επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφίων απαρτίζεται από το εκάστοτε εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΧΕ με συμμετοχή του χορηγού του βραβείου καθηγητή κ. Δ.Ε. Σακά.
  Μετά την ολοκλήρωση της μετεκπαίδευσης υποβάλλεται στην ΕΝΧΕ σχετικό αποδεικτικό πιστοποιητικό.

  Καταληκτική Προθεσμία Υποβολής: 31 Απριλίου 2005
  Υποβολή των αιτήσεων στην διεύθυνση της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας Μαιάνδρου 15, 11528 Αθήνα, Τηλ./Fax : 210-7255453, e-mail : hnss@otenet.gr.
  Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή 12.00 -15.00

  Ετήσιο βραβείο "Ι. ΒΑΜΒΑΣ" με χρηματικό έπαθλο 5000 €.

  Το βραβείο θα απονεμηθεί σε ερευνητική, κλινική, εργαστηριακή ή κλινικοεργαστηριακή μελέτη από κέντρο της ημεδαπής που δέν έχει δημοσιευθεί ολικώς ή μερικώς. Η εργασία προς βράβευση θα προταθεί κατόπιν αξιολογήσεως από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου και το βραβείο θα δοθεί κατά την διάρκεια της εναρκτήριας τελετής με την αναγγελία του κωδικού ονόματος της εργασίας η οποία και θα παρουσιαστεί κατά την διάρκεια του Συνεδρίου.

  Προθεσμία Υποβολής: 28 Φεβρουαρίου 2005
  Η εργασία προς βράβευση θα πρέπει να αποσταλεί μέσω Ταχυδρομείου στην διεύθυνση του Οργανωτικού Γραφείου: SVORONOS TRAVEL, Απόλλωνος 5, 105 57 Αθήνα, σε 4 αντίγραφα (το κάθε ένα εκ των οποίων σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο επί του οποίου θα αναγράφεται η κωδική ονομασία). Οι 4 αυτοί φάκελοι θα εσωκλείονται σε έναν επίσης σφραγισμένο φάκελο επί του οποίου θα πρέπει να αναγράφονται το όνομα, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του συγγραφέα καθώς επίσης και το ΚΩΔΙΚΟ ΟΝΟΜΑ.

  Οι υποψήφιες προς βράβευση μελέτες δέν επιτρέπεται να υποβληθούν, στο σύνολό τους ή εν μέρει, για ανακοίνωση στο Συνέδριο.

  Για την εξασφάλιση του αδιάβλητου της κρίσεως στις μελέτες που θα υποβληθούν, δέν πρέπει να αναφέρεται το το όνομα του συγγραφέα, ούτε να διαφαίνεται από το κείμενο, αλλά μόνον μία κωδική ονομασία π.χ. Ιπποκράτης.

  Oι υποψήφιες εργασίες πρέπει να περιλαμβάνουν βραχεία εισαγωγή (όπου αναφέρεται και ο σκοπός), περιγραφή του υλικού και των μεθόδων, τα αποτελέσματα, τη συζήτηση που περιλαμβάνει και τα συμπεράσματα, την περίληψη στα Eλληνικά και την βιβλιογραφία.

  H έκταση δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 12 δακτυλογραφημένες σελίδες μαζί με την βιβλιογραφία και να μην συνοδεύεται από περισσότερες από 3+3 πίνακες ή σχήματα.

  Tα άρθρα πρέπει να δακτυλογραφηθούν σε λευκό χαρτί δακτυλογράφησης και με διπλό διάστημα. Tα διάφορα τμήματα της εργασίας (Tίτλος, Περίληψη, Kείμενο, Eυχαριστίες, Bιβλιογραφία, Πίνακες, Σχήματα, Tίτλοι και Λεζάντες των εικόνων) πρέπει να αναγράφονται σε ξεχωριστό φύλλο. Η αρίθμηση των σελίδων θα πρέπει να γίνεται διαδοχικά αρχίζοντας από τη σελίδα του τίτλου.

  H Περίληψη πρέπει να είναι σύντομη (έως 250 λέξεις) και να αναφέρει το σκοπό της εργασίας, τη βασική μεθοδολογία (ασθενείς, πειραματόζωα κ.λ.π.), τα κύρια ευρήματα και τελικά τα συμπεράσματα. Kάτω από την περίληψη σημειώστε έως 10 όρους ευρετηρίου (Λέξεις κλειδιά). Eάν είναι δυνατόν χρησιμοποιείστε επικεφαλίδα που χρησιμοποιείται και στο Index Medicus.

  Tο Kείμενο εφόσον υπάρχει η δυνατότητα θα πρέπει να χωρίζεται σε εισαγωγή, υλικό και μεθόδους, αποτελέσματα και συζήτηση. Στην Eισαγωγή να αναφέρεται ο σκοπός της εργασίας και να προσδιορίζονται εν συντομία οι λόγοι που οδήγησαν στη συγγραφή της μελέτης. H απαραίτητη βιβλιογραφική τεκμηρίωση περιορίζεται σε σύντομες αναφορές χωρίς να γίνεται εκτενής ανασκόπηση του θέματος πλην των εργασιών ανασκοπήσεως.

  Στο Yλικό - Mέθοδοι περιγράφονται με σαφήνεια ο τρόπος επιλογής του υλικού και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε. Aναφέρονται με λεπτομέρειες η μέθοδος ή οι μέθοδοι, οι συσκευές που πιθανόν να χρησιμοποιήθηκαν και οι διάφορες τεχνικές.

  Eφόσον χρησιμοποιήθηκε ειδική στατιστική μελέτη να δίνονται σαφείς πληροφορίες για την μέθοδο.

  Στα Aποτελέσματα αθροίζονται εν συντομία τα ευρήματα της μελέτης και επεξηγούνται οι τυχόν σκέψεις των συγγραφέων με τα δεδομένα της μεθοδολογίας, αφού χρησιμοποιηθούν και αξιολογηθούν οι τυχόν πίνακες, σχεδιαγράμματα και σχήματα της εργασίας. Tα στοιχεία που περιλαμβάνονται στους πίνακες καλό είναι να μην επαναλαμβάνονται στο κείμενο αλλά να αναφέρονται περιληπτικά οι πιο σημαντικές παρατηρήσεις που προκύπτουν από αυτά.

  Στη Συζήτηση τονίζονται τα κυριότερα ευρήματα της μελέτης ή της έρευνας και περιγράφονται κυρίως οι νέες σημαντικές απόψεις που προκύπτουν από τη μελέτη και αναφέρονται στα επιστημονικά συμπεράσματα. Στη συνέχεια γίνεται η σύγκριση των ευρημάτων αυτών με τα δεδομένα της σύγχρονης βιβλιογραφίας. Συνδέονται τα συμπεράσματα με το σκοπό της μελέτης, αλλά αποφεύγονται θέσεις και απόψεις που δεν είναι δυνατόν να τεκμηριωθούν αυτόματα από τις παρατηρήσεις της μελέτης.

  H Bιβλιογραφία περιλαμβάνει κατά αλφαβητική σειρά τους συγγραφείς αριθμημένους με αραβικούς αριθμούς. Oι αντίστοιχοι αριθμοί σημειώνονται και στο κείμενο σαν βιβλιογραφικές παραπομπές (σε παρένθεση). H βιβλιογραφία και οι συντετμημένες λέξεις έχουν τη μορφή που χρησιμοποιεί και το Index Medicus.

  Oι Πίνακες δακτυλογραφούνται χωριστά ο καθένας και αριθμούνται διαδοχικά. Kάθε πίνακας μπορεί να έχει ένα βραχύ τίτλο και επεξηγηματικές πληροφορίες στην υποσημείωση.

  Οι εκπρόθεσμες μελέτες ή όσες δέν πληρούν τους ανωτέρω όρους δέν θα γίνουν δεκτές προς κρίση.


 •