Μήνυμα του Προέδρου    
 
ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Εκ μέρους της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής του 4ου Ετήσιου Συνεδρίου του Τμήματος Χειρουργικής Ώμου - Αγκώνος της ΕΕΧΟΤ, έχω την τιμή και τη χαρά να σας προσκαλέσω να συμμετέχετε στην κορυφαία αυτή επιστημονική εκδήλωση του Τμήματος μας.

Το επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου στοχεύει στην ανάπτυξη επίκαιρων και ιδιαίτερου ενδιαφέροντος θεμάτων και ερευνητικών τάσεων. Η προσπάθεια αυτή πραγματοποιείται από έμπειρους και καταξιωμένους Έλληνες και μη Ορθοπαιδικούς σε συνδυασμό με τη δυναμική παρουσία νεότερων συναδέλφων.

Το ενδιαφέρον επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου και η ανταλλαγή απόψεων πάνω στα θέματα που θα συζητηθούν θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του, αλλά σημαντικότερη παράμετρος γι’ αυτή, είναι η δική σας συμμετοχή και η παρουσίαση της δικής σας βασικής και εφαρμοσμένης προσπάθειας.

Σας καλούμε λοιπόν όλους, με μεγάλη χαρά να συμβάλλετε δια της ενεργού συμμετοχή σας στη συνέχιση της παράδοσης των επιτυχημένων συνεδρίων του Τμήματος Χειρουργικής Ώμου - Αγκώνος της ΕΕΧΟΤ.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Σάββας - Γεώργιος Β. Σουρμελής
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής