Σημαντικές Ημερομηνίες    
 
ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


To συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 11 - 13 Ιουνίου 2009


31 Μαρτίου 2009 
21 Απριλίου 2009       Τελευταία ημερομηνία υποβολής εργασιών

25 Απριλίου 2009       Ενημέρωση συγγραφέων

25 Μαΐου 2009            Αποστολή Τελικού Προγράμματος