Γενικές Πληροφορίες    
 
ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΓΓΡΑΦΗ-ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Το 4ο Ετήσιο Συνέδριο Τμήματος Χειρουργικής Ώμου - Αγκώνος θα διεξαχθεί 11 - 13 Ιουνίου 2009, στο ξενοδοχείο Crowne Plaza, στην Αθήνα.


Οργάνωση Συνεδρίου
Tμήμα Χειρουργικής
Ώμου - Αγκώνος
της ΕΕΧΟΤ

Οργανωτικό Γραφείο
C.T.M.International S.A.
Aπόλλωνος 5, 105 57 Αθήνα
Τηλ: 210 32 44 932
Fax: 210 72 37 705
shoulder2009@ctmi.gr
www.ctmi.gr/shoulder2009