ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ    
 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ - ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΕΕΧΟΤ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ


Τόπος
Το 39ο Συμπόσιο Σπονδυλικής Στήλης "Ν.Γιαννέστρας-Π.Σμυρνής", του Τμήματος Παθήσεων Σπονδυλικής Στήλης θα διεξαχθεί στο αμφιθέατρο της ΕΕΧΟΤ "Π. Κονιαλίδης", οδός Φλέμινγκ 20, Μαρούσι

Ώρες Λειτουργίας Γραμματείας
Παρασκευή, 5 Ιουνίου        16.00 – 20.00
Σάββατο, 6 Ιουνίου            09.00 – 16.00

Γλώσσα Συνεδρίου
Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου θα είναι η Ελληνική.

CME Credits
Το συνέδριο μοριοδοτείται από τον Π.Ι.Σ. στα πλαίσια της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης.

Εμπορική Έκθεση 
Κατά τη διάρκεια του Συμποσίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων και ιατρικού εξοπλισμού σε χώρους ειδικά διαμορφωμένους και με άμεση πρόσβαση στην αίθουσα του Συμποσίου.

 

Βεβαιώσεις Συμμετοχής
Βεβαιώσεις συμμετοχής θα δίδονται από τη Γραμματεία του Συνεδρίου το Σάββατο 6 Ιουνίου 2015, αφού πρώτα παραδίδεται συμπληρωμένο το έντυπο αξιολόγησης.