Γραμματεία Συνεδρίου    
 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ - ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΕΕΧΟΤ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ


C.T.M. International S.A.
Βασ. Σοφίας 131
11521 - Αθήνα
Τηλ:210 32 44 932, Fax:210 32 50 660
spine2015@ctmi.gr,
www.ctmi.gr/spine2015