Ημερομηνία & Τόπος Συνεδρίου
7-9 Οκτωβρίου 2022
Astir - Egnatia Hotel, www.classicalhotels.com
Αλεξανδρούπολη

Γλώσσα Συνεδρίου
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.

Υβριδικός χαρακτήρας Συνεδρίου
Οι Πρόεδροι, οι Ομιλητές και οι Σχολιαστές μπορούν να συμμετάσχουν είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω διαδικτύου. Ταυτόχρονη διαδικτυακή & διαδραστική αναμετάδοση του Συνεδρίου.

Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης
Στο Συνέδριο θα χορηγηθούν 22 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης
(CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Πιστοποιητικά Παρακολούθησης
Η χορήγηση πιστοποιητικών γίνεται με την παρακολούθηση τουλάχιστον του 60% του επιστημονικού προγράμματος και τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης. 
Τα πιστοποιητικά συμμετοχής θα σας σταλούν ηλεκτρονικά. 

Οδηγίες για τη Διαδικτυακή Συμμετοχή
Οδηγίες για τη διαδικτυακή συμμετοχή θα σας αποσταλούν πριν την έναρξη του συνεδρίου από το Οργανωτικό Γραφείο CTMI. 

Απαραίτητη προϋπόθεση να έχετε ολοκληρώσει την διαδικασία εγγραφή σας.