Διοικητικό Συμβούλιο
Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Χεριού & ʼνω ʼκρου
2021

   

Πρόεδρος:

 Φίλιππος Γιαννούλης
   

Πρόεδρος 2020:

 Νικόλαος Ζαγοραίος

Α΄ Αντιπρόεδρος:

 Χαράλαμπος Ντινόπουλος

Β΄ Αντιπρόεδρος:

 Εμμανουήλ Φανδρίδης

Γεν. Γραμματέας:

 Όλγα Σαββίδου

 Ειδικός Γραμματέας:

 Παναγώτης Καλδής 

Ταμίας:

 Ιωάννης Κότσαλης
   

Μέλη:

 Ιορδάνης Μανουσαρίδης

 

 Βασιλική Τσιαμπά