Ημερομηνία & Τόπος Διεξαγωγής 
9 – 12 Σεπτεμβρίου 2021, Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης, Σύρος

Διοργάνωση
Ελληνική Εταιρεία Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής & 
Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Χεριού & ʼνω ʼκρου

Φλέμινγκ 20, (Νέα Φιλοθέη) Μαρούσι, 15123
Τηλ. 210 6857836-7
Email:micro@microhand.gr, Email:hand@microhand.gr
www.microhand.gr

Γλώσσα Συνεδρίου
Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Ελληνική. Δεν θα υπάρχει μετάφραση από  την Αγγλική γλώσσα.

Υβριδικός χαρακτήρας Συνεδρίου
Ταυτόχρονη διαδικτυακή & διαδραστική αναμετάδοση του Συνεδρίου. Φυσική παρουσία περιορισμένου και προκαθορισμένου αριθμού συνέδρων στο χώρο του συνεδρίου, με εφαρμογή όλων των υγειονομικών κανόνων,
που έχουν επιβληθεί από την Πολιτεία, για την αποφυγή μετάδοσης της νόσου Covid-19.


Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης
Στο Συνέδριο  θα χορηγηθούν  24 µόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
 
Πιστοποιητικά Παρακολούθησης

τα πιστοποιητικά θα σταλούν ηλεκτρονικά. Για την παραλαβή του πιστοποιητικού σας  απαιτείται η παρακολούθηση του 60% του συνολικού χρόνου του επιστημονικού προγράμματος και η συμπλήρωση του εντύπου Αξιολόγησης. Ο σύνδεσμος για το έντυπο Αξιολόγησης είναι: https://forms.gle/aemwYUt16oNysUKM6

Οδηγίες για τη Διαδικτυακή Συμμετοχή
Οδηγίες για τη διαδικτυακή συμμετοχή θα σας αποσταλούν πριν την έναρξη του συνεδρίου από το Οργανωτικό Γραφείο CTMI. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχετε ολοκληρώσει την διαδικασία εγγραφή σας.