Αγαπητοί Φίλοι και Συνάδελφοι,

Οι Εταιρείες μας υπήρξαν, από την ίδρυσή τους, θύλακες ανάπτυξης επιστημονικής συνεργασίας αλλά και εγκάρδιων διαπροσωπικών σχέσεων. Με την έλευση της πανδημίας καταφέραμε - πιστεύουμε - με τις διαδικτυακές μας εκδηλώσεις, να κρατήσουμε ζωντανή την επιστημονική μας δραστηριότητα. Παρόλα αυτά, αφενός δεν έχει παρουσιαστεί και δεν έχει αναδειχθεί, η επιστημονική παραγωγή των τελευταίων δύο ετών και αφετέρου, σε όλους μας έχει λείψει, η προσωπική επαφή και η δια ζώσης αλληλεπίδραση.

 Οι Πρόεδροι και τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο Εταιρειών, έχοντας συναίσθηση των δυσκολιών που επιβάλλουν οι συνθήκες της πανδημίας, αποφάσισαν τη διενέργεια του αναβληθέντος 26ου Κοινού Πανελλήνιου Συνέδριου, σε υβριδική μορφή, από τις 9 έως τις 12 Σεπτεμβρίου στο πανέμορφο νησί της Σύρου.

 Έχοντας σαν πρώτο μέλημα την ασφάλεια των συμμετεχόντων, θα τηρήσουμε με ευλάβεια όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, αλλά παράλληλα θα επιδιώξουμε, ένα συνέδριο αντάξιο της ιστορίας των Εταιρειών. 

 Με ιδιαίτερη χαρά, σας προακαλούμε να συμμετάσχετε δια ζώσης στο συνέδριο μας και να καταθέσετε την ερευνητική σας δραστηριότητα και την εμπειρία σας, στην σημαντικότερη ετήσια επιστημονική εκδήλωση των Εταιρειών μας. 

 Ελπίζουμε ότι η συνάντησή μας αυτή θα σηματοδοτήσει το τέλος αυτής της άγονης περιόδου.
 

Οι Πρόεδροι της ΕΕXX και ΕΕEM

 

Φίλιππος Σ. Γιαννούλης
Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας
Χειρουργικής Χεριού & ʼνω ʼκρου
 

Νικόλαος Α. Δαρλής
Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας
Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής