Διοικητικό Συμβούλιο
Ελληνικής Εταιρείας Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής
 2021

   

Πρόεδρος :

 Νικόλαος Δαρλής
   

Πρόεδρος 2020:

 Δημήτριος Διονυσίου

Α΄Αντιπρόεδρος:

 Ελλάδα Παπαδογεώργου

Β΄ Αντιπρόεδρος:

 Σπυρίδων Σταυριανός

Γεν. Γραμματέας:

 Ζωή Νταϊλιάνα

Ειδ.Γραμματέας

 Ευτέρπη Δεμίρη

Ταμίας:

 Παναγίωτης Κανέλλος
   

Μέλη:

 Αντωνία Μπαρμπιτσιώτη

 

 Κωνσταντίνος Μπενετάτος