Αρναούτογλου Xριστίνα MD, PhD, FIOTA, Επιμελήτρια Α, Ορθοπαιδικής Κλινικής ΠΓΝΛ
Γαρνάβος Χρήστος Διευθυντής Ε.Σ.Υ.,  Ορθοπαιδικής Κλινικής Γ.Ν. Αθηνών "Ευαγγελισμός”
Γκουβας Γεώργιος Ταξίαρχος, Διευθυντής 424 ΓΣΝΘ
Κοκορόγιαννης Κωνσταντίνος Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Προϊστάμενος Ε’ Ορθοπαιδικής Κλινικής ΚΑΤ
Πέτρου Χάρης Διευθυντής Ε.Σ.Υ Ορθοπαιδικής Κλινικής  Γ.Ν.Μεσολογγίου
Σαββίδης Ματθαίος Γενικός Αρχίατρος, Αν. Δντής Β' Ορθ/κής Κλινικής 424 ΓΣΝΕ